ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΚΕΑ)

Τηλέφωνο: 00442088816982
Τηλεομοιότυπο: 00442083658257
Μενού

Πολιτικές

Οι πολιτικές για τα ΕΠΣ συντάχθηκαν με τη συνεργασία κοινωνικής λειτουργού, των προϊσταμένων και του διευθυντικού προσωπικού των δύο εκπαιδευτικών αποστολών, Ελλάδας και Κύπρου, και εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών Φορέων της Παροικίας. Για τη συγγραφή τους λήφθηκαν υπόψη τόσο η Αγγλική νομοθεσία όσο και οι ιδιαιτερότητες των ΕΠΣ.

Safeguarding and child protection policy

Home school agreement

Safe working practices for the protection of staff and children

Discipline chain (English) - Αλυσίδα πειθαρχίας (Ελληνικά)

 

Καθήκοντα και ευθύνες διευθυντών, εκπαιδευτικών και σχολικών επιτροπών

Καθήκοντα και ευθύνες διευθυντών, εκπαιδευτικών και σχολικών επιτροπών