ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΚΕΑ)

Τηλέφωνο: 00442088816982
Τηλεομοιότυπο: 00442083658257
Μενού

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Aθλητισμού και Νεολαίας προτείνει το Νέο Αναλυτικό για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ) από το Νηπιαγωγείο μέχρι την ΣΤ' τάξη του Δημοτικού.

Η παρούσα μορφή του Νέου Αναλυτικού θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης και επιμόρφωσης με όλους τους εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.

Στόχος είναι να προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΣ ένα εκσυχρονισμένο και χρήσιμο εργαλείο για τη διδακτική διαδικασία.